Polityka prywatności

NEXT s.c. D. Smolin, W. Pietrzak, zwana dalej NEXT.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami związanymi z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

NEXT informuje, że przetwarza Państwa dane osobowe wyłącznie w celu realizacji procesów rekrutacji. Państwa dane osobowe nie są przekazywane żadnym innym podmiotom, które nie mają związku z rekrutacją kandydatów do pracy.

Dane osobowe udostępnione NEXT również nie są sprzedawane, udostępniane, wypożyczane, itp. jakimkolwiek podmiotom w celach marketingowych (do celów innych, aniżeli proces rekrutacji). Dane, które umożliwiają identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą.

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE określane jako Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych albo RODO).

W związku z powyższym chcemy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych i o zasadach, na jakich są one przetwarzane.

Jakie dane podlegają przetwarzaniu?

NEXT przetwarza dane przekazane przez Państwa wyłącznie w celu realizacji procesów rekrutacji. W szczególności są to dane kontaktowe oraz informacje związane z przebiegiem Państwa dotychczasowej kariery zawodowej, uzyskanymi licencjami, certyfikatami, uprawnieniami, kwalifikacjami, doświadczeniem zawodowym oraz przebiegiem edukacji.

Administratorem Państwa danych osobowych jest NEXT z siedzibą w  45-716 Opole ul. Spychalskiego 13.

Jednocześnie informujemy, że wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili możecie Państwo zgodę wycofać. W przypadku wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych Państwa kandydatura nie będzie brana pod uwagę w trakcie przeprowadzania projektów rekrutacyjnych przez NEXT. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem na przetwarzanie danych przed jej wycofaniem.

NEXT s.c.

D. Smolin, W. Pietrzak

KRAZ 18051

 

 

Komentarze są wyłączone.